Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tennfjord skule
Tennfjordvegen 137
6264 TENNFJORD
Org.nr 975284107
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,4 14,0 13,7 14,6 15,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 12,7 12,3 12,8 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,9 45,3 49,4 56,2 52,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,8 25,5 23,2 21,5 22,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 12,6 12,3 12,8 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 14,9 13,7 14,8 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,5 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,9 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 91,5 80,3 69,9
Lærertimer som gis til undervisning 7 877 9 448 9 420 10 261 10 503
Undervisningstimer totalt per elev 56 58 60 58 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no