Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tennfjord skule
Tennfjordvegen 137
6264 TENNFJORD
Org.nr 975284107
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Haram kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,2 12,4 14,0 13,7 14,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 13,2 12,7 12,3 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,5 43,9 45,3 49,4 56,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,9 25,8 25,5 23,2 21,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 13,0 12,6 12,3 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 15,9 14,9 13,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,4 100,0 100,0 91,5 80,3
Lærertimer som gis til undervisning 7 781 7 877 9 448 9 420 10 261
Undervisningstimer totalt per elev 58 56 58 60 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no