Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tellnes skule (utgått)
Tellnes
5357 FJELL
Org.nr 975287696
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,0 7,7 8,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 10,0 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,2 70,7 62,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9 12,8 13,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 10,1 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 12,5 11,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 273 5 178 5 834
Undervisningstimer totalt per elev 68 74 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no