Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Telemark Toppidrett ungdomsskole AS (privat)
Telemark Toppidrett ungdomsskole Odds Plass 3
3722 SKIEN
Org.nr 915779328
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Telemark Toppidrett ungdomsskole AS (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,4 4,4 9,2
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 15,6 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 3 000,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,5 22,7 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,4 24,8 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,0 87,8 87,8
Lærertimer som gis til undervisning 1 314 2 565 5 145
Undervisningstimer totalt per elev 44 42 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no