Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Telemark fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Telemark fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 1 913,6 1 945,9 1 971,0 1 995,0 2 010,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,6 11,4 11,3 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 224 230 249 271 294
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,3 86,7 80,1 73,9 68,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 11,8 12,7 13,6 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 12,6 12,3 12,0 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 13,3 13,5 13,6 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 16,3 16,0 16,4 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 96,7 97,0 96,7 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 1 207 692 1 229 463 1 250 376 1 267 659 1 276 481
Undervisningstimer totalt per elev 60 62 63 63 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no