Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Telemark fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Telemark fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 1 945,9 1 971,0 1 995,0 2 010,5 2 005,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,4 11,3 11,2 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 230 249 271 294 306
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,7 80,1 73,9 68,1 64,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 12,7 13,6 14,6 15,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 12,3 12,0 12,0 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 13,5 13,6 13,4 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 16,0 16,4 16,0 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,6 17,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 97,0 96,7 96,6 97,5
Lærertimer som gis til undervisning 1 229 463 1 250 376 1 267 659 1 276 481 1 282 123
Undervisningstimer totalt per elev 62 63 63 64 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no