Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Telavåg skule
Voa 16
5380 TÆLAVÅG
Org.nr 975287777
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sund kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 6,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,7
Lærertimer som gis til undervisning 4 484
Undervisningstimer totalt per elev 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no