Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Telavåg skule
Voa 16
5380 TÆLAVÅG
Org.nr 975287777
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sund kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Telavåg skule 6,4 6,4 6,0 7,2 6,6
Sund kommune 79,1 84,5 84,9 89,1 98,7
Hordaland fylke 5 455,0 5 459,6 5 487,1 5 554,3 5 585,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Telavåg skule 10,3 10,4 10,3 9,2 10,9
Sund kommune 12,8 12,6 13,0 12,3 12,3
Hordaland fylke 12,6 12,5 12,5 12,3 12,2
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Telavåg skule 1 2 1 1 2
Sund kommune 15 17 17 19 22
Hordaland fylke 743 766 801 834 866
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Telavåg skule 48,0 33,7 41,9 49,2 32,2
Sund kommune 60,4 55,4 58,3 51,4 50,2
Hordaland fylke 80,7 78,8 75,5 72,6 70,2
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Telavåg skule 19,2 28,1 22,6 17,4 31,3
Sund kommune 18,8 20,7 20,1 21,8 21,9
Hordaland fylke 13,6 14,0 14,6 15,0 15,5
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Telavåg skule 10,3 10,5 10,5 9,3 10,9
Sund kommune 13,4 12,7 13,4 12,4 12,5
Hordaland fylke 13,5 13,4 13,4 13,2 13,0
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Telavåg skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sund kommune 15,6 16,5 17,0 17,0 16,3
Hordaland fylke 14,7 14,9 14,9 15,0 14,9
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Telavåg skule 11,9 11,8 11,9 11,1 11,3
Sund kommune 16,9 17,7 18,1 17,0 16,4
Hordaland fylke 17,1 17,0 17,1 16,9 16,5
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Telavåg skule 11,6
Sund kommune 15,4
Hordaland fylke 14,7
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Telavåg skule 10,9
Sund kommune 16,1
Hordaland fylke 17,0
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Telavåg skule 0,0
Sund kommune 18,4
Hordaland fylke 18,7
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Telavåg skule 100,0 78,5 95,8 74,9 90,7
Sund kommune 99,3 98,3 99,7 97,8 99,3
Hordaland fylke 98,9 98,8 98,3 98,4 98,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Telavåg skule 4 231 4 328 4 085 5 013 4 484
Sund kommune 50 410 55 235 54 850 58 221 63 043
Hordaland fylke 3 399 598 3 431 010 3 459 313 3 508 500 3 553 356
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Telavåg skule 72 71 72 81 68
Sund kommune 56 57 55 58 58
Hordaland fylke 57 57 57 58 58
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no