Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Telavåg skule (utgått)
5380 TÆLAVÅG
Org.nr 975287777
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,4 6,0 7,2 6,6 8,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 10,3 9,2 10,9 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,7 41,9 49,2 32,2 22,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,1 22,6 17,4 31,3 42,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 10,5 9,3 10,9 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,8 11,9 11,1 11,3 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,9 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 78,5 95,8 74,9 90,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 328 4 085 5 013 4 484 5 673
Undervisningstimer totalt per elev 71 72 81 68 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no