Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Telavåg skule
Voa 16
5380 TÆLAVÅG
Org.nr 975287777
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,4 6,4 6,0 7,2 6,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 10,4 10,3 9,2 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,0 33,7 41,9 49,2 32,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,2 28,1 22,6 17,4 31,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 10,5 10,5 9,3 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 11,8 11,9 11,1 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 78,5 95,8 74,9 90,7
Lærertimer som gis til undervisning 4 231 4 328 4 085 5 013 4 484
Undervisningstimer totalt per elev 72 71 72 81 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no