Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Teinå skole
Eldfiskbakken 11
4028 STAVANGER
Org.nr 977506077
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,4 21,4 18,6 21,5 24,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 17,4 20,2 15,9 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 10 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,7 65,9 33,5 104,0 71,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,5 22,4 53,5 14,0 19,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 17,4 20,4 16,0 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1 19,1 24,1 17,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,1 99,6 99,1 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 399 13 394 12 199 14 620 16 502
Undervisningstimer totalt per elev 64 43 37 47 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no