Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Teinå skole
Eldfiskbakken 11
4028 STAVANGER
Org.nr 977506077
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,4 18,6 21,5 24,9 25,9
Antall elever per årsverk til undervisning 17,4 20,2 15,9 15,3 15,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 10 3 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,9 33,5 104,0 71,0 85,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,4 53,5 14,0 19,3 16,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,4 20,4 16,0 15,3 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 24,1 17,6 16,8 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,7 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,6 99,1 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 394 12 199 14 620 16 502 17 129
Undervisningstimer totalt per elev 43 37 47 48 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no