Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Teigar ungdomsskole
Øvreveien 9
3121 NØTTERØY
Org.nr 975271358
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Færder kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 48,6 46,1 44,4 40,6 43,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 9,7 9,0 9,5 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 5 6 7 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,8 69,3 54,5 52,3 40,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,2 11,4 14,6 16,5 20,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 1,0 2,8 2,0 0,0 3,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,3 13,3 12,3 12,7 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 18,1 16,0 17,8 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 100,0 100,0 95,8 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 30 565 24 548 25 845 24 047 26 014
Undervisningstimer totalt per elev 77 68 73 69 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no