Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Teie skole
Grindstuveien 31
3121 NØTTERØY
Org.nr 975271277
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Færder kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,4 34,5 34,2 33,4 33,0
Antall elever per årsverk til undervisning 17,3 16,7 15,2 15,6 16,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 101,4 110,8 115,3 102,9 100,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7 11,6 11,5 13,4 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,3 16,7 15,2 15,6 16,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 18,4 17,3 17,7 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,3 100,0 93,9
Lærertimer som gis til undervisning 18 771 19 680 22 024 21 825 21 504
Undervisningstimer totalt per elev 43 44 49 47 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no