Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Teie skole
Grindstuveien 31
3121 NØTTERØY
Org.nr 975271277
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Færder kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,5 34,2 33,4 33,0 36,7
Antall elever per årsverk til undervisning 16,7 15,2 15,6 16,3 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 110,8 115,3 102,9 100,4 104,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,6 11,5 13,4 14,3 12,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,7 15,2 15,6 16,4 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 17,3 17,7 19,0 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,5 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,1 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,3 100,0 93,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 680 22 024 21 825 21 504 25 289
Undervisningstimer totalt per elev 44 49 47 45 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no