Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Teglverket skole
Grenseveien 60
0579 OSLO
Org.nr 913579321
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 38,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5
Lærertimer som gis til undervisning 23 928
Undervisningstimer totalt per elev 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no