Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Teglverket skole
Grenseveien 60
0579 OSLO
Org.nr 913579321
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,4 30,9 30,3 38,3 45,0
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 13,5 14,0 13,9 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 11 12 12 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,2 36,3 33,5 39,4 57,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 45,3 34,2 38,9 30,0 20,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,1 14,2 15,4 15,6 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 1,0 4,2 4,3 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 29,2 18,2 21,5 20,9 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,8 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7 25,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 22,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 98,6 93,0 97,5 93,6
Lærertimer som gis til undervisning 12 890 21 030 20 826 23 928 30 168
Undervisningstimer totalt per elev 48 55 53 53 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no