Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tau ungdomsskole
Bedehusvegen 4
4120 TAU
Org.nr 975296830
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Strand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,8 21,6 19,2 18,6 21,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 11,6 11,4 11,3 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,4 83,6 88,3 82,7 77,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8 9,9 11,1 11,5 11,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 15,4 15,1 15,0 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 18,5 18,5 18,8 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,8 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,7 97,5 97,5 94,5 91,4
Lærertimer som gis til undervisning 10 988 10 149 10 910 10 308 12 239
Undervisningstimer totalt per elev 59 57 58 58 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no