Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tastaveden skole
Soltunveien 30
4026 STAVANGER
Org.nr 974611619
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,3 28,4 26,8 29,2 29,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 13,1 14,4 14,8 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 1 362,5 725,5 537,7 254,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,8 1,8 2,1 4,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,3 17,4 19,3 20,0 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 19,3 23,0 23,8 21,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,8 21,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 430 16 436 15 503 14 506 15 600
Undervisningstimer totalt per elev 54 50 45 44 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no