Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tastaveden skole
Soltunveien 30
4026 STAVANGER
Org.nr 974611619
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,1 27,3 28,4 26,8 29,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 12,2 13,1 14,4 14,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 1 362,5 725,5 537,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,8 1,8 2,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,8 16,3 17,4 19,3 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 18,0 19,3 23,0 23,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 99,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 398 16 430 16 436 15 503 14 506
Undervisningstimer totalt per elev 55 54 50 45 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no