Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tastarustå skole
Gjerdeveien 32
4027 STAVANGER
Org.nr 984034547
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 36,2 34,0 35,9 38,3 36,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 11,7 10,4 10,6 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 6 6 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,4 53,5 56,5 83,0 67,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,8 18,2 15,9 10,4 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,6 15,6 13,9 14,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 21,1 17,4 21,5 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 991 18 656 20 220 20 407 20 096
Undervisningstimer totalt per elev 64 56 63 62 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no