Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tastarustå skole
Gjerdeveien 32
4027 STAVANGER
Org.nr 984034547
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,0 35,9 38,3 36,7 39,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 10,4 10,6 10,5 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,5 56,5 83,0 67,2 65,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,2 15,9 10,4 13,0 12,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,6 13,9 14,2 14,0 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,1 17,4 21,5 20,5 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5 19,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 18 656 20 220 20 407 20 096 22 287
Undervisningstimer totalt per elev 56 63 62 63 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no