Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tasta skole
Randabergveien 165
4027 STAVANGER
Org.nr 974611538
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,0 29,2 26,7 29,9 28,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 12,1 12,9 11,5 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 10 13 12 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,8 29,7 24,2 24,8 27,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4 35,2 48,1 41,4 38,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 12,0 13,0 11,6 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2 18,6 18,6 16,4 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 96,0 96,0 99,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 067 18 710 17 807 19 726 18 905
Undervisningstimer totalt per elev 50 61 57 64 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no