Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tasta skole
Randabergveien 165
4027 STAVANGER
Org.nr 974611538
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,2 26,7 29,9 28,4 28,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 12,9 11,5 11,7 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 13 12 11 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,7 24,2 24,8 27,0 67,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 35,2 48,1 41,4 38,9 16,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 13,0 11,6 11,7 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 18,6 16,4 12,2 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,5 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 96,0 99,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 710 17 807 19 726 18 905 19 609
Undervisningstimer totalt per elev 61 57 64 63 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no