Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tanum skole
Tanumveien 69
1341 SLEPENDEN
Org.nr 974552256
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,4 21,9 21,2 22,5 22,9
Antall elever per årsverk til undervisning 17,2 16,6 16,9 15,8 16,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 101,3 118,4 119,2 93,7 127,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6 12,4 12,5 14,8 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,3 16,7 17,0 15,9 16,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 20,9 18,7 18,4 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,8 85,3 86,6 87,2 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 617 14 337 13 877 14 722 14 822
Undervisningstimer totalt per elev 43 45 44 47 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no