Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tanum skole
Tanumveien 69
1341 SLEPENDEN
Org.nr 974552256
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,9 21,2 22,5 22,9 21,5
Antall elever per årsverk til undervisning 16,6 16,9 15,8 16,0 15,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 118,4 119,2 93,7 127,0 114,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,4 12,5 14,8 11,0 12,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,7 17,0 15,9 16,2 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,9 18,7 18,4 17,6 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,1 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,3 86,6 87,2 96,0 97,4
Lærertimer som gis til undervisning 14 337 13 877 14 722 14 822 14 508
Undervisningstimer totalt per elev 45 44 47 46 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no