Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tangen skule
Vollevegen 9
6885 ÅRDALSTANGEN
Org.nr 975276252
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Årdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,1 24,8 25,4 24,6 25,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 9,9 10,1 9,7 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 4 5 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,5 50,0 47,5 40,7 60,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,6 17,0 17,8 21,2 14,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 11,1 10,8 10,6 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,0 10,7 11,6 10,9 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 13,8 13,9 12,8 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 171 15 200 15 048 15 637 15 846
Undervisningstimer totalt per elev 67 72 70 74 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no