Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tangen skule
Vollevegen 9
6885 ÅRDALSTANGEN
Org.nr 975276252
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Årdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,8 25,4 24,6 25,2 24,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 10,1 9,7 9,8 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,0 47,5 40,7 60,8 55,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0 17,8 21,2 14,4 14,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 10,8 10,6 11,2 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,7 11,6 10,9 10,7 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 13,9 12,8 13,9 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,0 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,9 12,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 200 15 048 15 637 15 846 15 827
Undervisningstimer totalt per elev 72 70 74 72 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no