Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tangen skole
Refling Hagens Veg 47
2337 TANGEN
Org.nr 975270963
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stange kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,3 7,9 8,1 8,5 8,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 9,6 9,8 9,9 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,4 40,1 41,3 44,1 56,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,3 21,7 21,2 20,0 16,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 9,6 9,8 9,9 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,5 10,9 11,0 11,4 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 814 5 330 5 358 5 636 5 636
Undervisningstimer totalt per elev 78 77 75 75 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no