Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tangen skole
Refling Hagens Veg 47
2337 TANGEN
Org.nr 975270963
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stange kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,4 8,3 7,9 8,1 8,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 9,6 9,6 9,8 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,3 44,4 40,1 41,3 44,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,8 20,3 21,7 21,2 20,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,4 9,5 9,6 9,8 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,9 10,5 10,9 11,0 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 332 5 814 5 330 5 358 5 636
Undervisningstimer totalt per elev 78 78 77 75 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no