Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tanem skole
Nybrottsvegen 4
7549 TANEM
Org.nr 975300072
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Klæbu kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,3 17,5 18,2 20,1 20,2
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 15,3 14,6 13,8 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 222,0 155,3 189,7 109,1 93,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,8 8,6 6,9 10,9 12,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 15,4 14,8 13,9 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 17,4 16,1 16,3 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 92,1 100,0 99,7
Lærertimer som gis til undervisning 11 491 11 314 12 126 12 863 13 109
Undervisningstimer totalt per elev 52 49 51 54 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no