Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tanem skole
Nybrottsvegen 4
7549 TANEM
Org.nr 975300072
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,5 18,2 20,1 20,2 19,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 14,6 13,8 13,7 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 155,3 189,7 109,1 93,1 90,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,6 6,9 10,9 12,9 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,4 14,8 13,9 13,9 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 16,1 16,3 18,1 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,1 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,1 100,0 99,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 314 12 126 12 863 13 109 12 985
Undervisningstimer totalt per elev 49 51 54 54 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no