Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tandstad skule (utgått)
Straumgjerde
6220 STRAUMGJERDE
Org.nr 974618567
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Sykkylven kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,2 8,7 8,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 6,2 6,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 214,8 52,6 31,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,7 11,0 17,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,4 6,4 6,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6 9,5 9,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 141 5 928 5 928
Undervisningstimer totalt per elev 89 119 124
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no