Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tanabru skole
Per Fokstad Geaidnu 50
9845 TANA
Org.nr 875280252
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,9 15,5 15,4 15,9 17,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2 7,9 9,2 9,0 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 5 3 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,3 23,6 39,8 29,3 24,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 30,1 20,3 27,5 28,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 8,0 9,8 9,4 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,5 11,6 12,4 12,5 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 13,2 14,2 13,1 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 91,5 84,8 86,2 71,6
Lærertimer som gis til undervisning 10 127 9 880 9 528 10 032 10 909
Undervisningstimer totalt per elev 85 90 76 78 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no