Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tana Montessoriskole (privat)
Søndre Luftjok
9845 TANA
Org.nr 981449177
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tana Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,7 7,5 5,5 5,5 6,5
Antall elever per årsverk til undervisning 5,5 4,9 5,4 6,2 5,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,9 15,9 27,5 31,4 45,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1 29,4 18,5 18,5 11,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,2 7,6 12,1 13,4 8,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,1 5,5 4,4 5,4 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,2 12,2 13,7 15,9 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,1 85,2 89,7 89,6 82,8
Lærertimer som gis til undervisning 5 935 4 998 3 576 3 577 4 317
Undervisningstimer totalt per elev 129 143 128 112 127
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no