Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Talvik skole
Mellomgjerdet 11
9540 TALVIK
Org.nr 975279839
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,3 9,7 9,3 11,8 10,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9 6,7 6,9 7,2 6,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 142,0 120,0 39,3 41,7 34,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,4 5,2 16,1 16,2 16,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,3 7,3 7,2 7,5 7,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,9 7,8 8,6 8,5 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,7 8,9 11,0 9,5 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,6 95,0 91,1 85,6 85,9
Lærertimer som gis til undervisning 6 341 6 313 6 082 7 940 6 994
Undervisningstimer totalt per elev 89 105 103 99 115
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no