Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tæruddalen skole
Tæruddalen 10
2020 SKEDSMOKORSET
Org.nr 979797699
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Skedsmo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 42,8 44,5 44,5 42,8 42,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 12,9 13,0 12,2 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,9 17,2 17,3 16,2 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,3 19,9 20,1 18,2 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,3 100,0 100,0 97,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 216 24 434 24 434 24 654 24 654
Undervisningstimer totalt per elev 49 51 51 54 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no