Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tæruddalen skole
Tæruddalen 10
2020 SKEDSMOKORSET
Org.nr 979797699
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Lillestrøm kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 44,5 44,5 42,8 42,8 42,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 13,0 12,2 12,5 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,2 17,3 16,2 16,7 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 20,1 18,2 18,8 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,8 18,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,3 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 434 24 434 24 654 24 654 24 654
Undervisningstimer totalt per elev 51 51 54 52 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no