Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tåsen skole
Nordbergveien 15
0875 OSLO
Org.nr 974590298
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 46,4 44,6 47,1 45,0 49,4
Antall elever per årsverk til undervisning 18,7 19,6 17,7 16,9 14,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 8 9 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 108,9 107,9 93,6 82,0 136,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 15,9 17,0 19,2 10,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 20,4 21,4 18,8 18,3 15,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,1 24,5 22,1 21,1 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,3 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,7 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,6 100,0 99,7
Lærertimer som gis til undervisning 30 056 28 994 31 261 31 064 34 341
Undervisningstimer totalt per elev 40 38 42 44 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no