Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tåsen skole
Nordbergveien 15
0875 OSLO
Org.nr 974590298
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 45,9 46,4 44,6 47,1 45,0
Antall elever per årsverk til undervisning 20,2 18,7 19,6 17,7 16,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 7 8 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 119,9 108,9 107,9 93,6 82,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 15,1 15,9 17,0 19,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 21,7 20,4 21,4 18,8 18,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,4 23,1 24,5 22,1 21,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 28 415 30 056 28 994 31 261 31 064
Undervisningstimer totalt per elev 37 40 38 42 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no