Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tårnåsen skole
Gjallarveien 25
1413 TÅRNÅSEN
Org.nr 975290832
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nordre Follo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,4 33,5 38,4 42,9 42,1
Antall elever per årsverk til undervisning 18,8 17,9 15,9 15,3 15,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 4 5 6 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 213,6 136,7 103,2 98,8 70,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,9 11,8 13,8 13,8 20,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,2 18,7 16,7 15,6 15,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,6 18,9 16,5 16,1 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,9 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,4 96,7 96,3 94,2 90,2
Lærertimer som gis til undervisning 20 972 22 224 25 396 28 331 28 746
Undervisningstimer totalt per elev 39 41 46 48 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no