Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tårnåsen skole
Gjallarveien 25
1413 TÅRNÅSEN
Org.nr 975290832
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oppegård kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 33,8 31,4 33,5 38,4 42,9
Antall elever per årsverk til undervisning 16,4 18,8 17,9 15,9 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 4 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 194,9 213,6 136,7 103,2 98,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,5 7,9 11,8 13,8 13,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,8 19,2 18,7 16,7 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 19,6 18,9 16,5 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 97,4 96,7 96,3 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 22 209 20 972 22 224 25 396 28 331
Undervisningstimer totalt per elev 45 39 41 46 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no