Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sysle skole
Røsteveien 85
3370 VIKERSUND
Org.nr 975285022
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Modum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,5 12,4 12,5 13,0 10,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 13,7 13,2 13,3 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,8 63,7 45,8 56,2 44,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,0 19,9 26,9 21,6 29,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 13,8 13,2 13,4 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 15,7 16,0 16,1 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,0 95,2 93,2 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 8 265 8 551 8 664 8 835 7 181
Undervisningstimer totalt per elev 53 54 56 56 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no