Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sylte skule
Sylte
6440 ELNESVÅGEN
Org.nr 875283472
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Fræna kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,6 7,5 7,5 7,2 6,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 12,4 11,4 12,0 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,8 39,6 28,3 28,7 25,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,1 28,3 36,5 38,8 39,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 11,9 10,9 11,6 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 13,5 12,8 13,7 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 88,4 85,8
Lærertimer som gis til undervisning 5 120 5 035 5 016 4 931 4 730
Undervisningstimer totalt per elev 57 60 65 62 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no