Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sylling skole
Skoleveien 11
3410 SYLLING
Org.nr 974546086
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lier kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,6 23,8 25,0 25,0 25,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 14,0 13,8 13,9 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 203,4 113,2 88,6 93,3 95,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,4 11,2 13,7 13,1 12,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,9 17,2 16,4 17,3 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1 14,1 15,6 15,0 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 18,1 18,9 19,0 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,7 99,0 99,3 99,3 95,5
Lærertimer som gis til undervisning 18 158 15 003 15 457 15 391 16 632
Undervisningstimer totalt per elev 51 50 51 50 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no