Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sykkylven ungdomsskule
Aure
6230 SYKKYLVEN
Org.nr 974618605
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sykkylven kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,6 33,2 32,8 29,1 32,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 11,3 10,7 11,3 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 4 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 139,6 192,7 125,0 64,2 41,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,6 5,0 7,3 15,2 21,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 15,2 14,5 15,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 18,1 18,5 22,9 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,9 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9 93,3 94,6 100,0 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 19 909 18 491 18 348 16 457 18 313
Undervisningstimer totalt per elev 61 58 61 58 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no