Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sykkylven kommune
Kommunenr 1528
Alle grunnskoler med adresse i Sykkylven kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 99,6 102,8 109,6 99,6 105,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 11,0 9,9 10,8 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 15 18 20 24 27
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,2 55,2 48,5 40,6 36,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3 17,9 18,4 24,3 25,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 11,1 9,8 10,9 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 15,2 14,5 15,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 15,4 14,2 16,4 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,3 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,9 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,7 92,7 92,4 91,1 94,9
Lærertimer som gis til undervisning 63 446 65 889 70 650 65 419 69 361
Undervisningstimer totalt per elev 62 65 72 66 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no