Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sykkylven kommune
Kommunenr 1528
Alle grunnskoler med adresse i Sykkylven kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 97,6 99,6 102,8 109,6 99,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 11,5 11,0 9,9 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 15 18 20 24
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 105,6 67,2 55,2 48,5 40,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 15,3 17,9 18,4 24,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 12,0 11,1 9,8 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5 14,6 15,2 14,5 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 16,0 15,4 14,2 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 95,7 92,7 92,4 91,1
Lærertimer som gis til undervisning 62 218 63 446 65 889 70 650 65 419
Undervisningstimer totalt per elev 59 62 65 72 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no