Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sykehusskolen Levanger
Tømtevegen 176
7608 LEVANGER
Org.nr 912117901
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Levanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Sykehusskolen Levanger 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Levanger kommune 214,1 200,2 206,6 212,9 202,7
Trøndelag fylke 4 990,8
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Sykehusskolen Levanger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Levanger kommune 12,1 13,2 13,0 12,5 13,2
Trøndelag fylke 11,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Sykehusskolen Levanger 0 0 0 0 0
Levanger kommune 37 36 40 45 42
Trøndelag fylke 820
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Sykehusskolen Levanger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Levanger kommune 62,9 65,4 59,8 53,9 57,7
Trøndelag fylke 63,8
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Sykehusskolen Levanger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Levanger kommune 17,3 18,0 19,2 20,9 20,7
Trøndelag fylke 16,4
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Sykehusskolen Levanger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Levanger kommune 12,9 13,3 13,5 12,7 13,5
Trøndelag fylke 12,4
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Sykehusskolen Levanger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Levanger kommune 14,2 17,3 16,2 16,0 16,9
Trøndelag fylke 14,3
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Sykehusskolen Levanger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Levanger kommune 16,8 18,3 17,5 17,3 17,9
Trøndelag fylke 16,1
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Sykehusskolen Levanger 0,0
Levanger kommune 15,7
Trøndelag fylke 14,3
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Sykehusskolen Levanger 0,0
Levanger kommune 18,7
Trøndelag fylke 16,7
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Sykehusskolen Levanger 0,0
Levanger kommune 20,4
Trøndelag fylke 18,1
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Sykehusskolen Levanger 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Levanger kommune 99,9 100,0 99,5 99,6 97,6
Trøndelag fylke 96,8
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Sykehusskolen Levanger 741 741 741 741 741
Levanger kommune 135 909 126 900 130 494 138 014 131 116
Trøndelag fylke 3 190 079
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Sykehusskolen Levanger 0 0 0 0 0
Levanger kommune 58 54 55 57 54
Trøndelag fylke 61
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no