Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sydskogen barneskole
Odins Vei 69
3472 BØDALEN
Org.nr 973746987
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Røyken kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,6 10,9 11,4 11,2 12,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,6 12,8 13,2 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,4 50,2 68,3 63,2 61,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,6 22,4 16,6 18,6 15,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 12,5 12,9 13,3 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 16,2 16,9 14,9 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,8 96,1 91,9 90,0 84,9
Lærertimer som gis til undervisning 7 563 7 245 7 482 7 419 8 755
Undervisningstimer totalt per elev 60 59 58 56 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no