Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sydal skole
Sydal
8313 KLEPPSTAD
Org.nr 974558521
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vågan kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,8 4,9
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3 5,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,3 38,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5 14,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,8 7,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,4 5,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,6 17,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 120 3 307
Undervisningstimer totalt per elev 98 122
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no