Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Svortland skule
Idrettsvegen 100
5430 BREMNES
Org.nr 975281264
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bømlo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,9 29,9 30,7 30,8 32,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 13,0 11,9 12,2 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,7 76,2 85,9 71,7 70,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6 15,6 12,7 15,7 15,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 13,2 12,1 12,5 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 17,1 15,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 467 20 206 20 779 21 005 21 461
Undervisningstimer totalt per elev 57 57 62 61 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no