Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Svolvær skole
Vestermyrveien 4
8300 SVOLVÆR
Org.nr 974558513
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vågan kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 57,5 55,2 62,2 64,0 61,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 11,8 9,9 9,9 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 10 13 13 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,5 59,2 42,8 44,0 52,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,4 17,4 20,5 20,0 16,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 13,4 11,5 11,8 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,5 12,5 10,5 10,1 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 18,9 15,3 16,6 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 90,4 94,0 95,0
Lærertimer som gis til undervisning 35 683 34 100 38 945 40 139 38 436
Undervisningstimer totalt per elev 63 60 71 71 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no