Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sviland skule
Svilandveien 211
4337 SANDNES
Org.nr 974610833
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,4 8,9 10,4 12,5 13,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,8 11,8 10,8 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 141,5 50,5 42,8 34,3 39,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,7 22,4 24,6 27,5 24,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 12,9 11,7 10,7 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0 14,4 13,6 12,1 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 83,3 89,2 90,4
Lærertimer som gis til undervisning 5 548 5 833 6 935 8 121 8 508
Undervisningstimer totalt per elev 60 58 63 69 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no