Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sviland skule
Svilandveien 211
4337 SANDNES
Org.nr 974610833
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,0 8,4 8,9 10,4 12,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 12,3 12,8 11,8 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,9 141,5 50,5 42,8 34,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,3 7,7 22,4 24,6 27,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 12,2 12,9 11,7 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 14,0 14,4 13,6 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 83,3 89,2
Lærertimer som gis til undervisning 5 396 5 548 5 833 6 935 8 121
Undervisningstimer totalt per elev 63 60 58 63 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no