Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sverresborg skole
Framveien 20
7020 TRONDHEIM
Org.nr 975279065
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 42,5 43,2 40,5 43,9 43,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 12,4 13,6 12,9 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 4 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 128,8 184,4 118,8 107,4 114,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,8 5,8 10,0 10,5 10,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,0 16,5 18,1 17,2 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 18,3 20,8 19,5 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,6 19,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,5 97,3 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 24 803 24 385 23 226 25 039 25 023
Undervisningstimer totalt per elev 58 53 48 51 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no