Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sverresborg skole
Framveien 20
7020 TRONDHEIM
Org.nr 975279065
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 46,6 42,5 43,2 40,5 43,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 11,2 12,4 13,6 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 3 2 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,8 128,8 184,4 118,8 107,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,1 7,8 5,8 10,0 10,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 15,0 16,5 18,1 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 16,4 18,3 20,8 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 96,5 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 27 200 24 803 24 385 23 226 25 039
Undervisningstimer totalt per elev 60 58 53 48 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no