Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Svensedammen skole
Torsbergveien 9
3032 DRAMMEN
Org.nr 975299481
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 38,1 41,1 40,1 36,3 41,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,7 15,0 14,5 15,4 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 178,8 222,5 171,1 133,7 133,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,7 5,5 7,2 9,7 9,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,9 20,0 19,3 20,6 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,9 22,9 23,0 22,3 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,9 100,0 100,0 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 21 888 22 040 22 521 20 060 24 502
Undervisningstimer totalt per elev 42 44 45 42 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no