Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Svendstuen skole
Frognerseterveien 76
0776 OSLO
Org.nr 979127413
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,8 28,3 30,0 31,8 35,4
Antall elever per årsverk til undervisning 17,7 18,4 18,1 17,1 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 6 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 161,1 110,8 79,2 122,2 94,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,8 15,0 20,4 12,6 14,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,6 19,5 18,9 18,0 15,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,6 21,7 21,8 20,1 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,6 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,6 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 93,3 96,4 96,0 96,9
Lærertimer som gis til undervisning 17 642 18 951 19 864 21 220 24 004
Undervisningstimer totalt per elev 42 40 41 43 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no