Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Svendstuen skole
Frognerseterveien 76
0776 OSLO
Org.nr 979127413
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,1 26,8 28,3 30,0 31,8
Antall elever per årsverk til undervisning 16,0 17,7 18,4 18,1 17,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 6 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 155,3 161,1 110,8 79,2 122,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 9,8 15,0 20,4 12,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,8 18,6 19,5 18,9 18,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,2 21,6 21,7 21,8 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 97,7 93,3 96,4 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 950 17 642 18 951 19 864 21 220
Undervisningstimer totalt per elev 46 42 40 41 43
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no