Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Svelgen Oppvekst - Svelgen skule
Gunnar Schjelderups Veg 31
6723 SVELGEN
Org.nr 975276643
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bremanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,3 21,1 22,1 18,7 22,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 10,6 11,1 12,3 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 5 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,7 44,0 37,6 39,0 42,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4 21,4 24,5 25,8 18,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 12,1 13,3 14,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,8 11,4 11,1 13,0 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 14,9 15,5 16,6 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,2 88,3 96,5 95,2 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 14 535 13 169 12 967 10 770 13 035
Undervisningstimer totalt per elev 75 67 64 57 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no