Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sveio skule
Sveiogata 40
5550 SVEIO
Org.nr 975290271
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sveio kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 43,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 27 149
Undervisningstimer totalt per elev 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no