Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sveio skule
Sveiogata 40
5550 SVEIO
Org.nr 975290271
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sveio kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Sveio skule 59,4 52,2 41,6 48,7 43,0
Sveio kommune 85,8 80,2 71,5 77,4 72,9
Vestland fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Sveio skule 9,7 11,0 13,6 11,2 12,9
Sveio kommune 10,3 11,4 13,0 11,9 12,7
Vestland fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Sveio skule 11 10 10 9 6
Sveio kommune 17 16 17 16 13
Vestland fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Sveio skule 49,0 54,5 48,3 53,2 79,0
Sveio kommune 47,7 50,9 50,0 50,9 63,9
Vestland fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Sveio skule 17,8 18,5 25,2 19,0 14,7
Sveio kommune 19,7 20,4 23,2 20,9 17,9
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Sveio skule 10,4 11,7 14,9 12,1 13,5
Sveio kommune 11,0 12,0 13,4 12,7 12,9
Vestland fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Sveio skule 11,8 13,7 16,5 13,5 16,3
Sveio kommune 11,8 13,7 16,5 13,5 16,3
Vestland fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Sveio skule 15,3 14,9 18,9 15,1 17,5
Sveio kommune 14,8 16,0 17,4 15,6 16,2
Vestland fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Sveio skule 13,0 13,9
Sveio kommune 14,1 13,6
Vestland fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Sveio skule 16,2 19,8
Sveio kommune 17,6 17,8
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Sveio skule 16,3 19,8
Sveio kommune 16,3 19,8
Vestland fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Sveio skule 100,0 100,0 98,4 99,0 97,6
Sveio kommune 99,5 100,0 98,9 98,6 97,3
Vestland fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Sveio skule 37 328 33 516 26 102 30 831 27 149
Sveio kommune 55 512 52 163 45 823 49 457 47 246
Vestland fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Sveio skule 72 64 51 63 54
Sveio kommune 69 62 55 60 57
Vestland fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no