Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sveio skule
Sveiogata 40
5550 SVEIO
Org.nr 975290271
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sveio kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 59,4 52,2 41,6 48,7 43,0
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 11,0 13,6 11,2 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 10 10 9 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,0 54,5 48,3 53,2 79,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,8 18,5 25,2 19,0 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 11,7 14,9 12,1 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,8 13,7 16,5 13,5 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 14,9 18,9 15,1 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,3 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,4 99,0 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 37 328 33 516 26 102 30 831 27 149
Undervisningstimer totalt per elev 72 64 51 63 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no