Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sveio skule
Sveiogata 40
5550 SVEIO
Org.nr 975290271
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sveio kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 56,7 59,4 52,2 41,6 48,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 9,7 11,0 13,6 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 11 10 10 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,0 49,0 54,5 48,3 53,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,0 17,8 18,5 25,2 19,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 10,4 11,7 14,9 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,6 11,8 13,7 16,5 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 15,3 14,9 18,9 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,4 99,0
Lærertimer som gis til undervisning 37 658 37 328 33 516 26 102 30 831
Undervisningstimer totalt per elev 75 72 64 51 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no