Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sveio kommune
Kommunenr 1216
Alle grunnskoler med adresse i Sveio kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 82,3 85,8 80,2 71,5 77,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 10,3 11,4 13,0 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 18 17 16 17 16
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,0 47,7 50,9 50,0 50,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,6 19,7 20,4 23,2 20,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 11,0 12,0 13,4 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,6 11,8 13,7 16,5 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2 14,8 16,0 17,4 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,5 100,0 98,9 98,6
Lærertimer som gis til undervisning 55 297 55 512 52 163 45 823 49 457
Undervisningstimer totalt per elev 71 69 62 55 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no