Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sveio kommune
Kommunenr 4612
Alle grunnskoler med adresse i Sveio kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 85,8 80,2 71,5 77,4 72,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 11,4 13,0 11,9 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 17 16 17 16 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,7 50,9 50,0 50,9 63,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,7 20,4 23,2 20,9 17,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 12,0 13,4 12,7 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,8 13,7 16,5 13,5 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 16,0 17,4 15,6 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,3 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,5 100,0 98,9 98,6 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 55 512 52 163 45 823 49 457 47 246
Undervisningstimer totalt per elev 69 62 55 60 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no