Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sveberg skole
Sveberg
7550 HOMMELVIK
Org.nr 976975677
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Malvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,9 25,9 24,4 27,1 26,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 13,4 15,5 15,4 14,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 133,6 128,4 104,3 102,9 142,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,6 9,7 13,4 12,9 9,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 13,2 15,4 15,3 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 18,0 19,8 18,7 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 247 17 770 16 251 17 363 17 963
Undervisningstimer totalt per elev 58 55 48 48 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no