Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Svarttjern skole
Odvar Solbergs Vei 116
0973 OSLO
Org.nr 974590409
Offentlig skole
Grunnskole
1.-3. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,8 13,6 13,3 18,8 20,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 11,2 10,3 11,2 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 4 6 13 16
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 28,1 33,1 22,8 15,1 11,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 38,4 31,8 43,1 69,3 77,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 11,4 10,6 11,5 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 13,9 13,1 17,9 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,9 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 79,2 79,7 89,7 86,5 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 9 785 9 500 9 386 12 930 14 288
Undervisningstimer totalt per elev 61 66 72 66 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no