Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Svarttjern skole
Odvar Solbergs Vei 116
0973 OSLO
Org.nr 974590409
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,0 14,8 13,6 13,3 18,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 12,1 11,2 10,3 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 4 6 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,1 28,1 33,1 22,8 15,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,4 38,4 31,8 43,1 69,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 12,4 11,4 10,6 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 13,8 13,9 13,1 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,6 79,2 79,7 89,7 86,5
Lærertimer som gis til undervisning 10 659 9 785 9 500 9 386 12 930
Undervisningstimer totalt per elev 62 61 66 72 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no