Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Svalbard
Alle grunnskoler med adresse i Svalbard (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årsverk for undervisningspersonale 25,5 25,7 26,4 23,4 24,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 10,5 9,5 10,9 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 4 3 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,4 66,8 60,5 76,4 41,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,9 13,6 14,1 12,7 23,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 11,4 11,5 11,9 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,2 11,5 8,6 12,2 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 14,7 12,6 15,1 17,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 646 15 845 16 704 14 825 15 571
Undervisningstimer totalt per elev 66 68 74 65 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no