Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Svalbard
Alle grunnskoler med adresse i Svalbard (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,7 26,4 23,4 24,9 24,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 9,5 10,9 11,0 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 6 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,8 60,5 76,4 41,8 60,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 14,1 12,7 23,2 15,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 11,5 11,9 12,0 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,5 8,6 12,2 12,4 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 12,6 15,1 17,2 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 845 16 704 14 825 15 571 15 476
Undervisningstimer totalt per elev 68 74 65 65 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no