Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Susendal oppvekstsenter - Avd skole
Susendal
8690 HATTFJELLDAL
Org.nr 874580732
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hattfjelldal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 3,7
Antall elever per årsverk til undervisning 5,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,9
Lærertimer som gis til undervisning 2 660
Undervisningstimer totalt per elev 133
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no